Werkwijze

Wij zijn Diverszorg

Harmonie in diversiteit

Werkwijze

Bij Diverszorg staat de cliënt centraal. Om u de zorg aan te bieden die u nodig heeft is er meer dan alleen expertise nodig. Daarom hanteren wij een systeem waarbij veel aandacht is voor iemands levenswijze, religie, normen en waarden en bijvoorbeeld de moedertaal. Ons team heeft oog voor de wensen en behoeften van onze cliënten.

Indicatie

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek zal er besproken worden welke hulpvraag u heeft. De zorg kan geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of vanuit de gemeente in de vorm van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zodra de indicatie binnen is, zal er een zorgplan worden opgesteld. Hierin staat beschreven welke zorg u zult ontvangen en wat het doel is. Zodra al deze stappen zijn doorlopen, zullen we van start gaan met uw zorg.